Program

Day 1, The Seed, Sabancı Museum, Emirgan-İstanbul
1. Gün, The Seed, Sabancı Müzesi, Emirgan-İstanbul
Session Chair: Sondan Durukanoğlu Feyiz / Oturum Başkanı: Sondan Durukanoğlu Feyiz
08:30-09:15 Registration / Kayıt
09:15-09:30 Welcome by Chairs / Hoşgeldiniz
09:30-09:45 Opening Remarks
Faruk Eczacıbaşı
Vice-Chairman of Eczacıbaşı Holding & President of the Turkish Informatics Foundation, Turkey

Açılış Konuşması
Faruk Eczacıbaşı
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye
09:45-10:00 Paul Hearn
Senior Scientific Officer Future Emerging Technologies (FET) European Commission & Directorate-General for Information Society and Media, Belgium

Paul Hearn
Senior Scientific Officer Future Emerging Technologies (FET) European Commission & Directorate-General for Information Society and Media, Belçika
10:00-10:45 Kees Stuurman
Information Technology Regulation, Tilburg University, Netherlands

"Location based data: keeping track of the regulatory developments"
Kees Stuurman
Information Technology Regulation, Tilburg Üniversitesi, Hollanda

"Konum bazlı veriler: regülasyon ile ilgili gelişmeler"
10:45-11:15 Coffee Break / Kahve Arası
Session Chair: Paul Hearn / Oturum Başkanı: Paul Hearn
11:15-11:45 Omer Tene
Managing Director of Tene & Associates, Israel

"Online Privacy 2011: Social, mobile, cloud"
Omer Tene
Managing Director of Tene & Associates, İsrail

"Çevrimiçi Mahremiyet 2011: Sosyal, mobil, bulut bilişim"
11:45-12:15 Hakan Kızılaslan
Public Prosecutor of Cybercrimes, Turkey

"Investigation procedures, laws and regulations for data privacy"
Hakan Kızılaslan
Bilişim Suçları ve Genel Hazırlık Büroları Cumhuriyet Savcısı, Türkiye

"Soruşturma usulleri, ceza hukuku ve özel hukuk açısından veri"
12:15-12:45 Roberto Lattanzi
Italian Data Protection Authority, Italy

"Data Protection: Before and after the Lisbon Treaty"
Roberto Lattanzi
Italian Data Protection Authority, İtalya

"Veri Koruma: Lizbon Anlaşması öncesi ve sonrası"
12:45-14:00 Lunch / Öğle Yemeği
Session Chair: Dino Pedreschi / Oturum Başkanı: Dino Pedreschi
14:00-14:30 Caroline Goemans-Dorny
Interpol, France

"Data protection as a tool for international police co-operation"
Caroline Goemans-Dorny
Interpol, Fransa

"Bir araç olarak uluslararası polis operasyonlarında veri koruma"
14:30-15:00 Fatih Akpınar
Information and Communication Technologies Authority, BTK, Turkey

"Data protection in the electronic communications sector"
Fatih Akpınar
Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanı, BTK, Türkiye

"Elektronik komünikasyon sektöründe veri koruma"
15:00-15:30 Coffee Break / Kahve Arası
Session Chair: Erkay Savaş / Oturum Başkanı: Erkay Savaş
15:30-16:00 Mesut Demirbilek
Head of Corporate Security, Vodafone Turkey

"Privacy of subscriber data in mobile communications"
Mesut Demirbilek
Kurumsal Güvenlik Başkanı, Vodafone Türkiye

"Mobil komünikasyonda abone verisinin mahremiyeti"
16:00-17:30 Panel
"Privacy on air: Mobility data, its utility, regulations and privacy as a fundamental right"

Güven Fidan, General Manager of AgmLab, Turkey
Işık Uman, General Manager of Trend-Tech, Turkey
Roberto Lattanzi, Italian Data Protection Authority, Italy
Selim Balcısoy, General Manager of TamNerede, Turkey
Volkan Kurt, Security Assurance Specialist at Avea, Turkey
Moderator: Dino Pedreschi, University of Pisa, Italy

Panel
"Mahremiyet yayında: Mobil veri kullanımı, regülasyonlar ve temel bir hak olarak mahremiyet"

Güven Fidan, AgmLab Genel Müdürü, Türkiye
Işık Uman, Trend-Tech Genel Müdürü, Türkiye
Roberto Lattanzi, Italian Data Protection Authority, İtalya
Selim Balcısoy, TamNerede Genel Müdürü , Türkiye
Volkan Kurt, Avea Güvenlik Güvencesi Yetkilisi , Türkiye
Moderatör: Dino Pedreschi, Pisa Üniversitesi, Italya
Day 2, Sabancı University Karaköy Communication Center, Karaköy-İstanbul
2. Gün, Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi, Karaköy-İstanbul
Session Chair: Roberto Lattanzi / Oturum Başkanı: Roberto Lattanzi
09:30:-09:45 Welcome Speech
Nihat Berker, President of Sabancı University, Turkey

Hoşgeldiniz
Nihat Berker, Sabancı Üniversitesi Rektörü, Türkiye
09:45-10:15 Dino Pedreschi
University of Pisa, Italy

"Discrimination-aware Data Mining"
Dino Pedreschi
Pisa Üniversitesi, İtalya

"Ayrımcılık ve veri madenciliği"
10:15-10:45 Prodromos Tsiavos
Avgerinos Law Firm, Greece

"Towards a consent centric model for the management of personal information: a comparison between UK and Greece"
Prodromos Tsiavos
Avgerinos Hukuk Firması, Yunanistan

Kişinin rızası ile bilgi yönetimi: İngiltere ve Yunanistan karşılaştırması"
10:45-11:15 Coffee Break / Kahve Arası
Session Chair: Tuğrul Sevim / Oturum Başkanı: Tuğrul Sevim
11:15-11:45 Ali Fuat Erbil
Vice President of Garanti Bank, Turkey

"Data security and privacy in banking"
Ali Fuat Erbil
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye

"Bankacılıkta veri güvenliği ve mahremiyet"
11:45-12:15 Bradley Malin
Vanderbilt University, USA

"Personal Health Records: Ubiquitous healthcare with a patchy privacy landscape"
Bradley Malin
Vanderbilt Üniversitesi, ABD

"Kişisel Sağlık Kayıtları: Dağıtık ortamlarda veri konsolidasyonu ve mahremiyet"
12:15-12:45 Nesrin Çobanoğlu
Medical Ethics, Gazi University, Turkey

"The importance of patient privacy (individual e-data privacy) in a hospital from the bioethical perspective"
Nesrin Çobanoğlu
Tıp Etiği, Gazi Üniversitesi, Türkiye

"Bio-etik açıdan hasta mahremiyetinin önemi (kişisel e-veri mahremiyeti)"
12:45-14:00 Lunch / Öğle Yemeği
Session Chair: Nesrin Çobanoğlu / Oturum Başkanı: Nesrin Çobanoğlu
14:00-14:30 Nüzhet Atabek
Partner at MAGG Management & Advisory, Turkey

"Insurance and Privacy"
Nüzhet Atabek
MAGG Management & Advisory Ortağı, Türkiye

"Sigortacılık ve Mahremiyet"
14:30-15:00 Nilay Erdem
Director at BTS & Partners , Turkey

"International data flow compliance and mobile data applications"
Nilay Erdem
Direktör, BTS & Partners, Türkiye

"Uluslararası veri akışı uyum ve mobil veri uygulamaları"
15:00-15:30 Coffee Break / Kahve Arası
Session Chair: Nuray Akmeriç / Oturum Başkanı: Nuray Akmeriç
15:30-16:00 Tuna Tiryakioğlu
General Manager of C-Section Advertising Agency, Turkey

"New Media and Privacy"
Tuna Tiryakioğlu
C-Section Reklam Ajansı Genel Müdürü, Türkiye

"Yeni Medya ve Mahremiyet"
16:00-17:30 Panel
"Privacy for everyone"

Nesrin Çobanoğlu, Medical Ethics, Gazi University, Turkey
Nüzhet Atabek, Partner at MAGG Management & Advisory, Turkey
Tuğrul Sevim, Partner at BTS & Partners , Turkey
Tuna Tiryakioğlu, General Manager of C-Section Advertising Agency, Turkey
Moderator: Nuray Akmeriç, Sabancı University, Turkey

Panel
"Herkes için mahremiyet"

Nesrin Çobanoğlu, Tıp Etiği, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Nüzhet Atabek, MAGG Management & Advisory Ortağı, Türkiye
Tuğrul Sevim, BTS & Partners Ortağı , Türkiye
Tuna Tiryakioğlu, C-Section Reklam Ajansı Genel Müdürü, Türkiye
Moderator: Nuray Akmeriç, Sabancı Üniversitesi, Türkiye